Prehľad

Clinical Professionals je jednou z popredných európskych personálnych agentúr pre farmaceutický výskum a vývoj so zameraním na farmakológiu, klinický rozvoj a služby po schválení. Obsadzujeme kandidátov po celej Európe vo farmaceutickom priemysle, biotechnológii, pomôckach a CRO priemysle. Naše portfólio klientov zahÅ�Å�a globálnych lídrov v klinickom výskume a naša odbornosÅ¥ pokrýva široké spektrum odvetví, vrátane špecializovaných tímov v klinickom výskume, bezpeÄ�nosti liekov, QA / QC, regulaÄ�ných a zdravotných záležitostiach. Sme Ä�lenmi REC, Carbon Neutral a vždy poskytuje služby podľa najvyšších etických štandardov.

Ponúkame unikátny balík služieb vrátane “Pipeline Watch”- naše bezplatné kariérne poradenské konzultácie pre kandidátov, a “Talent Tracker” – strategické monitorovanie databázy pre klientov, Ä�o nám umožÅ�uje identifikovaÅ¥ a sledovaÅ¥ kandidátov z celej Európy, ktorí vyhovujú naplánovaným požiadavkám klientov.

Clinical Professionals, ako vedúci dodávateľ v danom odvetví, vždy poskytujeme konzultaÄ�ný prístup: ponúkame znalosti, porozumenie a skúsenosti špecializovanej agentúry s Pan – Európskym pokrytím.

Kontaktujte nás

Naši skúsení konzultanti sú Vám k dispozícii hovoriÅ¥ dôverne o našich službách. Ak sa chcete dozvedieÅ¥ viac informácií alebo prediskutovaÅ¥ niektorú z našich ponúk voľných pracovných miest prosím volajte náš poradenský tím.

Voľné pracovné miesta v UK +44 118 959 4990
Pracovné pozície v Európe +44 (0)207 822 1710
alebo e-mailom apply@clinicalprofessionals.co.uk

 

 

Search our Roles

Latest News