Wst�p

Regulatory Professionals jest jednÄ� z czoÅ�owych firm rekrutacyjnych i headhunterskich w branży farmaceutycznej, skupiajacÄ� siÄ� na farmakologii, badaniach klinicznych oraz Post Approval Services. Naszym gÅ�ównym celem jest rekrutacja dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz firm typu CRO w caÅ�ej Europie. Naszymi klientami sÄ� niemal wszystkie najwiÄ�ksze firmy w sektorze badaÅ� klinicznych a nasza dziaÅ�alnoÅ�Ä� obejmuje również takie obszary jak QA/QC czy planowanie i rejestracja leków. Jestesmy zarejestrowani w brytyjskiej Recruitment and Employment Confederation (REC) oraz przestrzegamy wysokich standardów etycznych oraz jesteÅ�my „Carbon Neutral”.

W Clinical Professionals oferujemy caÅ�Ä� gamÄ� usÅ�ug rekrutacyjnych, takich jak „Pipeline Watch”- darmowy program doradzajÄ�cy kandydatom na temat rozwoju kariery, czy „Talent Tracker” – bazÄ� danych dla naszych klientów, umożliwiajÄ�cÄ� Å�ledzenie kandydatów, którzy speÅ�niajÄ� specyficzne wymagania, w caÅ�ej Europie.

Nasze relacje z klientami i kandydatami sÄ� zawsze oparte na doradztwie oraz wymianie wiedzy, rozumienia rynku i doÅ�wiadczenia opartych na obecnoÅ�ci w wiÄ�kszoÅ�ci krajów Europy.

Kontakt

Nasz zespóÅ� doÅ�wiadczonych konsultantów jest gotowy sÅ�użyÄ� radÄ� na temat rozwoju kariery, zapewniajÄ�c przy tym peÅ�nÄ� poufnoÅ�Ä�. Aby dowiedzieÄ� siÄ� wiÄ�cej, mogÄ� PaÅ�stwo kontaktowaÄ� siÄ� z naszymi konsultantami w Wielkiej Brytanii. Nasze numery telefonów to.

UK Vacancies +44 118 959 4990
European Vacancies +44 (0)207 822 1710
lub email apply@clinicalprofessionals.co.uk

 

 

Search our Roles

Latest News